Gezond op reis Bali

Er zijn altijd veel vragen welke vaccinaties nodig zijn voor Bali. De keuze wel/niet is persoonlijk. Ga voor advies naar huisarts of GGD.

Gezond op reis heeft een aantal zaken op een rijtje gezet. De informatie van hen heb ik hier toegevoegd. Deze eerste informatie is handig om te lezen. Informatie van juli 2017.

Gezondheidsrisico’s Indonesie

In Indonesie kun je met de infectieziekten Bilharzia , Buiktyfus , Difterie, tetanus, polio , Gele koorts , Hepatitis A ,Hepatitis B , Malaria , Rabiës te maken krijgen of zijn er vanuit het land zelf bepaalde verplichtingen met betrekking tot die infectieziekten.

Deze informatie is gebaseerd op de meest voorkomende infectieziekten en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Uiteindelijk bepalen je reisbestemming, de verblijfsduur, je gezondheid en de activiteiten die je onderneemt welke vaccinaties en maatregelen nodig zijn.

Hieronder heb ik de informatie op een rijtje gezet.

Bilharzia

Risico bij contact met natuurlijk zoet oppervlaktewater aanwezig. Voorzorgsmaatregelen aanbevolen. 
Wat is bilharzia?

Bilharzia (ook schistosomiasis genoemd) is een infectie die wordt veroorzaakt door een
zoetwaterworm die je kunt oplopen door zwemmen of pootjebaden in tropisch zoet
oppervlaktewater.
De ziekte ontstaat doordat wormlarfjes via de huid het lichaam binnendringen. De wormlarfjes
banen zich vervolgens een weg naar de bloedvaten van de darmen en blaas, waar ze
volgroeien en waar ze nieuwe eitjes leggen die het lichaam dan verlaten.
Bilharzia is doorgaans goed te behandelen.

Hoe herken ik bilharzia?

Na het zwemmen of pootje baden kan zwemmersjeuk (jeukende huiduitslag) optreden.
De infectie kan gepaard gaan met hevige koorts, bloedplassen, buikpijn of diarree en soms
met rugpijn en verlammingsverschijnselen.
Bij bloedonderzoek (minimaal 6 weken na het watercontact) kunnen antistoffen tegen de
worm worden gevonden. Later kunnen soms ook de eitjes in urine of ontlasting worden
gevonden.

Hoe voorkom ik bilharzia?

Niet zwemmen of pootje baden in gebieden waar bilharzia voorkomt. Als er toch contact met
water is geweest, laat het water dan niet op de huid opdrogen, maar droog je snel af. Na 6
weken kun je een test laten uitvoeren om te zien of je besmet bent. Er bestaat geen vaccin
tegen bilharzia.

Buiktyfus

Vaccinatie wordt aanbevolen bij een verblijf van 3 maanden of langer. Vaccinatie kan worden aanbevolen bij een korter verblijf, afhankelijk van persoonlijke medische factoren en de kans op blootstelling aan verontreinigd voedsel/drinkwater. Vraag deskundig advies.

Wat is buiktyfus?

Buiktyfus is een bacteriële infectie veroorzaakt door Salmonella typhi. Overdracht van buiktyfus vindt plaats door besmet voedsel of water. Je loopt vooral risico in gebieden waar de hygiënische voorzieningen en de controle op de bereiding van voedsel onvoldoende zijn.
Buiktyfus komt voor onder de lokale bevolking van de meeste landen in Centraal- en Zuid-Amerika, in Afrika, en in Zuid- en Zuidoost-Azië. De WHO schat het aantal gevallen wereldwijd op 21 miljoen per jaar.

Hoe herken ik buiktyfus?

De ziekte kan sluipend beginnen met toenemende koorts, verminderde eetlust, hoofdpijn, malaise en vage buikpijn. Je kunt suf worden (bewustzijnsstoornissen). In het begin, vóórdat de koorts begint, is er soms even diarree; daarna is er meestal sprake van obstipatie, die soms (weer) overgaat in diarree. Soms is er ook uitslag van rode vlekken op borst en buik.
Ziekenhuisopname is in de meeste gevallen noodzakelijk. Zonder behandeling is de ziekte in 10-25% van alle gevallen dodelijk.

Hoe voorkom ik buiktyfus?

Zeer strenge hygiënische voorschriften naleven en de bereiding van levensmiddelen goed controleren. Je kunt je ook laten vaccineren tegen buiktyfus. Dit verlaagt het risico op een infectie, maar geeft geen volledige bescherming.

Difterie, Tetanus, Polio

Vaccinatie wordt aanbevolen. 

Wat is difterie?

Difterie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt overgedragen via hoesten, zoenen of direct contact met een besmette wond. De tijd tussen besmetting en ziek worden is 2 tot 5 dagen. Deze bacterie produceert een gif dat de luchtwegen en het hart kan beschadigen. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Bij baby’s en jonge kinderen heeft de ziekte vaak een dodelijk verloop. Difterie komt in een aantal ontwikkelingslanden nog vaak voor.

Hoe herken ik difterie?

Difterie is acute ziekte die vooral de keel en omringende weefsels treft, maar soms ook de huid of in sommige gevallen andere plekken.
Meestal begint het met koorts en een soort keelontsteking die zich tot in het strottenhoofd kan uitbreiden en benauwdheid veroorzaakt. Op de keelamandelen en de huig komt een wit taai beslag waardoor slikken moeilijk wordt. Ook de lymfklieren zijn gezwollen en andere slijmvliezen kunnen gaan ontsteken. Daarnaast komt een zoetige geur uit de mond.

Hoe voorkom ik difterie?

Difterie kan voorkomen worden door de DTP-vaccinatie die ook meteen beschermt tegen tetanus en polio, of de DKTP-vaccinatie die daarbij nog bescherming tegen kinkhoest bevat. Difterievaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Tetanus

Wat is tetanus?

Tetanus is een dikwijls dodelijke infectie, meestal veroorzaakt door contact met vuil dat besmet is met sporen van de bacterie Clostridium tetani. Bijvoorbeeld als je trapt in een roestige spijker, het krabben van een kat, verwonding door straatvuil of een hondenbeet, waardoor de bacterie in een open wond(je) komt. Iedereen die niet gevaccineerd is loopt het risico op tetanus.

Hoe herken ik tetanus?

De tijd tussen besmetting en ziek worden is 1 tot 2 weken. Als zich tetanus ontwikkelt, wordt er een gif gevormd dat via de zenuwen het ruggenmerg en de hersenen bereikt en ernstige spierkrampen veroorzaakt in de ledematen, kaken, slikspieren en ademhalingsspieren. Hierdoor ontstaat een levensgevaarlijke situatie.

Hoe voorkom ik tetanus?

Tetanus komt meestal voor in ontwikkelingslanden. Tetanus kan voorkomen worden door de DTP-vaccinatie die ook meteen beschermt tegen difterie en polio, of de DKTP-vaccinatie die daarbij nog bescherming tegen kinkhoest bevat. Vaccinatie geeft echter geen levenslange bescherming. Sinds 1957 is tetanusvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Polio

Wat is polio?

Polio is een infectie van het zenuwstelsel die wordt veroorzaakt door een virus dat meestal wordt overgebracht via contact met ontlasting. Polio is een besmettelijke virusziekte die kan leiden tot blijvende verlammingen, de noodzaak tot beademing en in sommige gevallen de dood. In ontwikkelingslanden komt polio nog met enige regelmaat voor.

Hoe herken ik polio?

Meestal verloopt de infectie met polio ongemerkt met volledig herstel. Een klein deel krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Ernstige verschijnselen (verlamming) treden op bij ongeveer 0,5 tot 1 procent van de patiënten. Zenuwcellen zijn dan aangetast, wat leidt tot verlamming, slik- en ademhalingsproblemen.

Hoe voorkom ik polio?

De grootste kans op polio loop je op het Indiase subcontinent en in West- en Centraal-Afrika. Polio kan voorkomen worden door de DTP-vaccinatie die ook meteen beschermt tegen difterie en tetanus, of de DKTP-vaccinatie die daarbij nog bescherming tegen kinkhoest bevat. Poliovaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Gele koorts

Vaccinatie is verplicht, indien komend uit een land met een hoogrisicogebied voor gele koorts. 
Hepatitis A

Vaccinatie wordt aanbevolen. 

 

Wat is hepatitis A?

Hepatitis A is een ontsteking van de lever, die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus dat meestal wordt overgebracht door onvoldoende hygiëne of door gebruik van water dat met het virus besmet is. Jaarlijks worden zo’n 10 miljoen mensen met het hepatitis A-virus besmet, waaronder veel reizigers. Kleine kinderen zijn niet tot matig ziek na infectie. Volwassenen echter kunnen wel tot 6 maanden ziek zijn van hepatitis A. Voor ouderen kan hepatitis A zelfs gevaarlijk zijn.

Hoe herken ik hepatitis A?

Jonge kinderen tot 5 jaar merken meestal weinig van een infectie met het hepatitis A-virus. Volwassen krijgen eerst meestal griep, koorts, gebrek aan eetlust, misselijkheid en buikklachten. Na enkele dagen kan geelzucht, donkere urine en soms stopverfkleurige ontlasting ontstaan. Vermoeidheid en vermagering komen vaak voor. Het acute beeld duurt één à twee weken. Met name bij volwassenen is er soms een langdurige herstelperiode van maanden, gekenmerkt door vermoeidheid en lusteloosheid. De duur en de ernst van de ziekte nemen in het algemeen toe met de leeftijd.

Hoe voorkom ik hepatitis A?

Besmetting vindt vooral plaats in een omgeving waar de hygiëne en sanitaire voorzieningen te wensen over laten. Neem dus zorgvuldige hygiënische maatregelen en weet wat u wel en niet kunt eten of drinken. Daarnaast kunt u zich laten vaccineren tegen hepatitis A.

Hepatitis B

Vaccinatie wordt aanbevolen bij een verblijf langer dan 3 maanden. Vaccinatie kan worden aanbevolen bij een korter verblijf, afhankelijk van persoonlijke medische factoren en risicovolle activiteiten. Vraag deskundig advies. 

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een zeer besmettelijke leverinfectie en wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Dit virus kan onder andere worden overgedragen via bloed-bloedcontact. Denk hierbij aan gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes, tatoeage of piercing. Maar ook aan behandeling met mogelijk besmette medische instrumenten, zoals naalden, wanneer de hygiënische omstandigheden in een land te wensen overlaten. Hierdoor is er kans op besmetting wanneer medische of tandheelkundige hulp nodig is. Risicovolle activiteiten op vakantie (zoals raften, bergbeklimmen, scooter rijden) vormen daardoor een mogelijk risico. Besmetting kan ook plaatsvinden door seksueel contact.

Hoe herken ik hepatitis B?

Bij 90% van de kinderen en 60% van de volwassenen gaat de infectie ongemerkt voorbij.
Door deze infectie kan echter een chronische leverontsteking ontstaan en uiteindelijk zelfs leverkanker.

Verschijnselen kunnen zijn: geelzucht, pijnlijk gezwollen lever, misselijkheid, donkerbruine urine, ontkleurde ontlasting, braken, koorts, vermoeidheid en soms gewrichtsklachten.

Hoe voorkom ik hepatitis B?

Vrij veilig, ook op vakantie. Daarnaast kun je je laten vaccineren tegen hepatitis B.

Malaria

Risico gehele jaar in bepaalde gebieden van Indonesië. Vraag deskundig advies en neem uw reisplan mee. Op Bali komt geen malaria voor. 

Wat is malaria?

Malaria is de meest voorkomende ernstige infectieziekte waar reizigers mee te maken kunnen krijgen. Elk jaar nemen duizenden mensen de ziekte mee terug naar Europa. Wereldwijd zijn meer dan 200 miljoen mensen besmet met malaria.
Malaria komt voor in de (sub)tropen en wordt veroorzaakt door malariaparasieten die door een muggenbeet het lichaam kunnen binnendringen. Muggen die malaria overbrengen steken tussen zonsondergang en zonsopgang.

Hoe herken ik malaria?

Malaria krijgt u na een steek van een mug die de malariaparasiet bij zich heeft. De malariaparasieten vermenigvuldigen zich eerst in de lever, daarna in de rode bloedcellen. Ongeveer 8-10 dagen na de steek kunnen de eerste verschijnselen optreden: koorts, koude rillingen, spierpijn en hoofdpijn.

Hoe voorkom ik malaria?

Omdat malaria dodelijk kan zijn, wordt in risicogebieden bescherming door malariatabletten meestal aanbevolen. Voorkom daarnaast dat u gestoken kunt worden. De muggen die malaria overbrengen steken vanaf zonsondergang. Draag bedekkende kleding, smeer onbedekte huiddelen in met muggenwerende middelen (DEET) en zorg dat (slaap)kamers vrij van muggen zijn of slaap onder een (geïmpregneerde) klamboe.

Rabies

In dit land kan rabiës bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Soms kan vaccinatie zinvol zijn. Vraag 6-8 weken voor vertrek deskundig advies bij je huisarts, GGD of een vaccinatiecentrum. 

Wat is rabiës?

Rabiës is een virusinfectie van de hersenen, ook wel hondsdolheid genoemd. Het virus wordt verspreid via speeksel van besmette zoogdieren zoals honden, katten, vleermuizen en apen. Rabiës is erg gevaarlijk voor mensen. Als er eenmaal symptomen ontstaan, heeft de ziekte altijd een dodelijke afloop.

Hoe kan ik rabiës oplopen?

Je kunt in aanraking komen met het rabiësvirus door een beet, krab of lik van een besmet dier. In Nederland komt rabiës alleen voor bij bepaalde vleermuissoorten, maar in andere landen ook bij andere zoogdieren. Je kunt niet altijd aan een dier merken dat het rabiës heeft. Besmette dieren kunnen agressief zijn of versuft, maar sommige dieren kunnen het virus bij zich dragen zonder dat ze er last van lijken te hebben.

Hoe voorkom ik rabiës?

Aai geen zoogdieren in streken waar rabiës voorkomt. Als je toch gebeten, gekrabd of gelikt wordt door een dier dat mogelijk met rabiës is besmet, was de wond dan direct met zeep en veel water, ontsmet vervolgens de wond met alcohol (70%) of jodium en zoek meteen medische hulp. Je krijgt dan antistoffen en vaccinaties. Door tijdig na een mogelijk rabiëscontact behandeling te zoeken, kun je voorkomen dat de ziekte rabiës zich zal ontwikkelen.
In sommige gevallen is het verstandig je voor de reis tegen rabiës te laten vaccineren, bijvoorbeeld als je vanwege je beroep veel te maken hebt met zoogdieren of op een fietsvakantie gaat naar een land waar rabiës voorkomt.

Please follow and like us:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.